Møte 4/2020 i tjenesteråd for studieadministrative tjenester


Fredag 30. oktober kl. 09:00-12:00. Videomøte

Agenda

Sak 

Saks-type

Tid 

Sak

Vedlegg

17/20 

V

5 min 

Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt 

 

18/20 

V

1 min 

Godkjenning av referat  

 

19/20 

O

15 min 

Presentasjon og gjennomgang av årshjul for tjenestestyring 

Vedlegg 1: Årshjul for tjenestestyring 
20/20 D 45 min Arbeidslivsportalen
- Orientering om status og pilot 

- Forslag til prosjektforslag og strategiske veivalg 

Vedlegg 2: Saksnotat ALP 

Vedlegg 3a: Kort orientering om status og pilotering ALP 

Vedlegg 3b: Sluttrapport fra Arbeidslivsportalens utviklingsfase 1 

Vedlegg 4: Forslag til prosjektforslag ALP 

      Pause  
21/20 D 45 min Forprosjekt studentutveksling 
- Sluttrapport og anbefalinger for veien videre 

Vedlegg 5: Saksnotat studentutveksling 

Vedlegg 6: Sluttrapport fra forprosjektet 

22/20 

O/D

20 min 

Status på satsningsområdene i veikartet, samt ev. justeringer 

 

23/20 

V

10 min 

Fastsette møtedatoer for vårens møter 

3 møter: 

  • tidlig i januar (uke 1 eller 2) 

  • månedsskiftet mars/april (uke 11 eller 12) 

  • tidlig i mai (uke 19) 

 

 

 

15 min 

Eventuelt 

 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter