Møte 4/2019 - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Dato: 20. november 2019, kl. 10:00-16:00.
Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen

Agenda 

Kl. Nr.

 

Sak Vedlegg
10:00 41 V Godkjenning av innkalling og dagsorden  
  42 V Godkjenning av referat ​Digitaliseringsstyrets møte 3 - 2019, 28.-29.08.2019  
10:05 43 V Fagutvalg - justeringer  
10:20 44 O

Fellesoppdrag fra KD: Forslag til tiltak for et løft i pedagogisk bruk av digital teknologi

Vedlegg 44A Fellesoppdrag fra KD

10:40 45 O Status eksisterende digitaliseringsportefølje   
10:55 46 D  Styringsmodell forvaltning og videreutvikling av fellestjenester  Vedlegg 46A Arbeidsdokument felles rammeverk for forvalting og videreutvikling av tjenester
11:30     Lunsj (45 min)  
12:15 47 O Samlede innbetalinger fra UH-sektoren til Unit   
12:45 48 V Porteføljestyringsprosessen, forslag til prosessbeskrivelse og porteføljehåndbok   Vedlegg 48A Forslag første versjon porteføljehåndbok 
13:30 49 O Operasjonalisering av finansieringsmodellen  Vedlegg 49A Føringer fra UHR med status for hvert punkt
14:00:     Kaffepause (15 min)  
14:15 50 V

Fordeling av felles finansieringsmidler 2020 pr. område i handlingsplanen  

Vedlegg 50A Notat om fordeling av felles investeringsmidler
Vedlegg 50B Fordeling av felles finanseringsmidler 2020 pr. område i handlingsplanen

14:45 51 V Prosjektforslag Masteropptak Vedlegg 51A Prosjektforslag Masteropptak
15:05 52 O Felles klientdrift Vedlegg 52A Oppdrag gitt Uninett 
Vedlegg 52B Sluttrapport konseptutredning 
15:35 53 O Digitaliseringsinnspill til UH-lovutvalget   Vedlegg 53A Unit innspill om digitalisering
15:45 54 O Evaluering av møtet  
15:50 55 O Eventuelt  

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter