Møte 3/2022 i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Tirsdag 7. juni kl. 12:00-18:00.
Onsdag 8. juni kl. 09:00-16:00.
Sted: Universitetet i Agder, Gimlemoen Kristiansand

Agenda

Samlede saksdokumenter (PDF)

Tirsdag 7. juni

Saks-nr

Type

Tid

Sak

Vedlegg

 

 

12:00

Lunsj

 

26/22

V

13:00

Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

27/22

V

 

Godkjenning av referat fra møte 01.04.2022

 

28/22

O

13:10

Orientering fra direktør i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

 

29/22

O

13:20

Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir

 

30/22

O

13:30

Status nasjonal digitaliseringsportefølje

 

31/22

V

13:50

Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE) - forslag om godkjenning av konseptfase og oppstart av prosjekt

Vedlegg A:
TILDE Utredning

Vedlegg B:
TILDE Prosjektforslag

Vedlegg C:
TILDE - Gevinstscenarier

 

 

14:15

Pause

 

 

 

14:30

Seminardel: Presentasjon: Strategi for digital omstilling og handlingsplan

 

 

 

15:15

Pause

 

32/22

D

15:30

Arbeid med handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning

Vedlegg A:
Utkast til handlingsplan for digital omstilling

 

 

16:15

Pause

 

 

 

16:30

Seminardel, UIA: Digital omstillingsevne

 


Onsdag 8. juni

Saks-nr

Type

Tid

Sak

Vedlegg

 

 

09:00

Seminardel, UiA: «Undervisningsverkstedet - et teknologirikt undervisningsrom»

 

 

 

09:45

Seminardel, UiA: «Læringssenteret - UiAs pedagogiske tilbud og aktiviteter»

 

 

 

10:30

Pause

 

 

 

10:45

Presentasjon: Kontinuerlig produktutvikling, medvirkning og beslutningsprosesser

 

33/22

D

11:15

Forslag til samarbeidsmodell for digitalisering

Vedlegg A:
Forslag til mandat for Digitaliseringsstyret og porteføljestyrene

Vedlegg B:
Oppsummering av innspill

 

 

11:45

Lunsj

 

 

D

12:45

Forslag til samarbeidsmodell for digitalisering (fortsetter)

 

34/22

D

13:15

Styring av FS-moderniseringen og kontinuerlig produktutvikling generelt 

 

 

 

13:45

Pause

 

35/22

O

14:00

Infrastruktur for FAIR forskningsdata – Status og forslag til videre arbeid

 

36/22

V

14:30

Felles investeringsramme for 2023 og status veikart 2023-2025

 

 

 

15:00

Pause

 

 

 

15:15

Eventuelt

 

 

 

15:30

Evaluering av møtet
- Forventninger til neste møte

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter