Møte 3/2021 i tjenesteråd for studieadministrasjon


5. mai kl. 09:00-12:00. Videomøte

Agenda

Sak

Tema

Saks-type

22

Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt

V

23

Godkjenning av referat

V

24

Faste orienteringer

  1. Digitaliseringsstyret (veikartene, ALP)
  2. Fagutvalget for utdanning
  3. Unit for øvrig (inkl. omorganiseringen)

O

25

 

Status på satsningsområdene i veikartet 

O

26

Orienteringer fra pågående prosjekter:

  1. Arbeidslivsportalen fase 2
  2. Forprosjekt modernisering av felles studieadministrative tjenester

O

27

Planer for utvikling av Nytt opptakssystem og Tjenesterådet som styringsgruppe for Nytt opptakssystem, konseptfasen

O

28

Anbefaling om videreføring av Flyt

V

29

Økonomisk status på forvaltning av Arbeidslivsportalen så langt i 2021 og behov for tiltak

Vedlegg: Omfang fase 2

V

30

Modernisering av FS – forslag om å prioritere arbeid med integrasjonslaget i 2021

V

31

Status på time/rom-planleggingsverktøy i sektoren

O

32

IT-system for studentmobilitet

D

33

Fastsette dato for høstens møter i tjenesterådet

V

 

Eventuelt

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter