Møte 3/2020 - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Tirsdag 26. mai 2020 kl. 10:15-15:00. Videomøte

Alle saksframlegg og vedlegg samlet - PDF (oppdatert 25.05.)

Agenda 

Kl. 
Nr. 
 
Sak 
Vedlegg
10:15 
27
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 
28
 
10:20 29 V Sammensetning av Tjenesteråd - behandlet på e-post i forkant

Vedlegg A: Sak 26/20 Sammensetning av tjenesteråd

Vedlegg B: Sammensetning av tjenesteråd (oversikt)

Vedlegg C: Tjenesterådenes mandat

Vedlegg D: Referat epost-behandling av sak 26/20

10:25
30

 
10:50 31 D Oppdatering av mandat og endring av representasjon for Digitaliseringsstyret fra 2021  
11:10 32 O Status nasjonal digitaliseringsportefølje

Vedlegg A: Ny mal for overordnet rapportering

Vedlegg B: Overordnet statusrapport for fellesprosjekter (Oppdatert 25.05.)

11:30     Lunsj  
12:00 33 O Konseptvalgutredning - Infrastruktur for deling av data i utdanningssektoren. Orientering om igangsetting av forprosjekt Vedlegg A: Utredningsrapport
12:25 34 O Orientering om nytt prosjekt - Produksjon og deling av digitale læringsressurser  Vedlegg A: Utkast - Styringsdokument - Produksjon og deling av digitale læringsressurser
12:50 35 O Evaluering av Felles Studentsystem  Vedlegg A: Evaluering av Felles Studentsystem - Sluttrapport
13:30     Pause  
13:45 36 V Revisjon av handlingsplan 2020-2021 Vedlegg A: Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning (2020-2021)
14:15 37 O Revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren: tema og innspill Vedlegg A: Beskrivelse av temaområdene og første funn fra innspillsrunde om digitaliseringsstrategi
14:35 38   Evaluering av møtet   
14:45 39   Eventuelt  

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter