Møte 3/2019 - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Dato: 28.-29. august 2019
Sted: Møterom 4. etasje, Bjerknessenterets lokaler, Geofysisk institutt, Jahnebakken 5, Bergen

Agenda

Her er alle sakspapirer samlet (PDF)

Dag 1: Onsdag 28. august kl. 12:00

Lunsj (12:00-13:00) i møterommet​ 

Faglig innlegg: Digital ledelse ved Professor Jon Iden, NHH

  • Hva gjør de beste i staten?
  • Hva kan universitets- og høyskolesektoren lære?

V​-sak 26 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

V​-sak 27 - Godkjenning av referat​

O​-sak 28 - Justeringer Digitaliseringsstyret og fagutvalg

Kaffepause

O-sak 29 - Status arbeid med handlingsplan og porteføljestyring 

O-sak 30 - Status for arbeidet med felles finansieringsmodell for investeringer

V-sak 31 - Rammeverk for kvalitetssikring av fellesprosjekter som skal inn i porteføljen

V-sak 32 - Arbeidslivsportalen, finansiering og innlemmelse i porteføljen

Kaffepause

Faglig innlegg: Arbeid for kvalitetsutvikling og innovasjon ved UiB.
Innlegg ved Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og Programdirektør for digitalisering Mathilde Holm.

  • Innledning ved universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 
  • Tredjepartsportalen og UiB læringslab 
  • SAFE/Lab-IT og sammenhengende verdikjeder for forskning   
  • Prosjekt tjenesteutvikling – kultur, kompetanse og innovasjon 


Dag 2: Torsdag 29. august kl. 09:00

V-sak 33 - Møteplan for Digitaliseringsstyret 2020

O-sak 34 - Arbeid med å etablere styringsmodell for tjenesteforvaltning av fellestjenester

O-sak 35 - Utredning av felles nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner

O-sak 36 - Digitalt system for emneevaluering - felles anskaffelsesprosess

O-sak 37 - Status eksisterende digitaliseringsportefølje

Kaffepause

O-sak 38 - Orientering mulige nye prosjekter i porteføljen

O-sak 39 - Evaluering av møtet​

O-Sak 40 - Eventuelt

Lunsj (12:00) i møterommet​ 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter