Møte 2/2022 i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Fredag 1. april kl. 09:00-12:00. Videomøte

Agenda

Samlede saksdokumenter (PDF)

Tid Saks-nr Type  Sak Vedlegg
09:00 14/22 V Godkjenning av innkalling og dagsorden   
09:05 15/22 V Godkjenning av referat fra møte 14.02.2022  
09:10

16/22 

Orienteringer fra direktør i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør 

 

09:20

17/22 

Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

 

09:30 18/22 O Arbeid med handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning   
09:45 19/22 D Skisse til samarbeidsmodell for digitalisering  
10:25     Pause  
10:30 20/22 V Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning    
11:00     Pause  
11:10 21/22 O Status nasjonal digitaliseringsportefølje   
11:25 22/22 V Felles anskaffelse av Service Management-verktøy   
11:40 23/22 O Nasjonalt masteropptak og Fremtidens opptak - status for prosjektene   
12:00 24/22 O Evaluering av møtet 
- Forventninger til neste møte 
 
  25/22   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter