Møte 1/2022 i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Mandag 14. februar kl. 10:00-14:00. Videomøte

Agenda

Samlede saksdokumenter (PDF)

Tid Saks-nr Type  Sak Vedlegg
10:00 1/22 V Godkjenning av innkalling og dagsorden   
  2/22 V Godkjenning av referat fra møte 03.12.2021  
10:10

3/22 

Orienteringer fra direktør i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør 

 

10:30

4/22 

Orienteringer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

 

10:45

5/22 

Arbeid med handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning 

Vedlegg A:
Utkast til mandat for arbeidsgruppen for revidering av handlingsplan

11:00

6/22 

Status nasjonal digitaliseringsportefølje 

 

11:20

 

 

Lunsj 

 

11:50

7/22 

 

Deling av digitale læringsressurser (DLR) – Beskrivelse av gevinstbildet og forslag om tilleggsfinansiering med felles investeringsmidler i 2022 

Vedlegg A:
Gevinstrealisering DLR

12:15

8/22 

Ny fellestjeneste – Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning 

Vedlegg A:
Tjenesteoversikt_Cybersikkerhetssenter

Vedlegg B:
Finansieringsforslag_Cybersikkerhetssenter

12:40

9/22 

Organisering av fellesanskaffelse av Service Management-verktøy for UH-sektoren 

 

 

13:00

 

 

Pause 

 

13:10

10/22 

Orientering om fremdrift i konseptfasen til Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE) 

 

13:30

11/22 

Nasjonalt masteropptak og Fremtidens opptak - status for prosjektene 

 

13:50

12/22 

Evaluering av møtet 
- Forventninger til neste møte 

 

 

13/22 

 

Eventuelt 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter