FakturainformasjonFra 1. januar 2022 ble NSD, Uninett og Unit slått sammen til Sikt- Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Vi gjør derfor oppmerksom på at faktura fra 1. januar vil komme fra Sikt. Samme fakturaadresse som tidligere:

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

EHF-faktura: NO919477822

Våre betalingsbetingelser er per 30 dager. Faktura må merkes med brukernavn til den som skal attestere.

Vi kan dessverre ikke motta faktura som pdf.

 

Electronic invoice: NO919477822

Payment terms per 30 days. Invoices must be labeled with username for the person attesting.

We are not able to receive invoices as pdf.

Information about electronic invoices


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter