Fagutvalgene for digitalisering


Fagutvalgene er rådgivende og skal bistå Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Fagutvalgene er avviklet per 31.5.2022. Modellen for samstyring og medvirkning er under revisjon, og et forslag til revidert modell er ute på høring med høringsfrist 15.09.2022. Les mer på sikt.no. Revidert modell skal være på plass innen utgangen av 2022.

Evaluering av fagutvalgene

Felles orienteringsmøte for fagutvalg 24.03.2021:
Oppsummering av resultater - notat
Presentasjon med resultater

Møter, referater og medlemmer

►Fagutvalg for utdanning

►Fagutvalg for forskning

►Fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD)

►Fagutvalg for informasjonssikkerhet og personvern

Fagutvalg/tjenesteråd for Administrative tjenester

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte ble slått sammen med tjenesteråd for Administrative tjenester fra 26.05.2020.

Rolle og mandat

Mer informasjon om formål, roller og oppgaver finner du i fagutvalgenes mandat

Brukermedvirkning

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. Strukturene for brukermedvirkning er definert i styringsmodellen.