Fagutvalg for utdanningFagutvalget for utdanning er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

Møteplan, agenda og referat

Leder

Heidi Adolfsen, UiT, Norges arktiske universitet

Medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Heidi Adolfsen Avdelingsdirektør forskning, utdanning og formidling UiT- Norges arktiske universitet
Audun Grøm Avdelingsleder Utdanningskvalitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Solve Sæbø Prorektor utdanning   Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Svend Andreas Horgen  Seksjonssjef, avdeling  for utdanning og studiekvalitet Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Knut Martin Mørken

 Visedekan utdanning, professor Universitetet i Oslo (UiO)
Anne Berit Swanberg Dekan undervisning og læring  Handelshøyskolen BI
Håkon Solberg Avdelingsdirektør utdanning  OsloMet 
Ann-Tove Eriksen Seksjonsleder utdanning og digitalisering (DIG) Diku
Christen Soleim Avdelingsdirektør studieadministrativ avdeling  Universitetet i Bergen (UiB)
Veslemøy Hagen Utdanningsdirektør Universitetet i Stavanger (UiS)
Bjørg Kristin Selvik Prorektor utdanning Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Morten Stene Student UiB Norsk studentorganisasjon (NSO)
Ann Elin Brattebø Andersen Seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet  (Observatør med tale- og forslagsrett)

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter