Fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD)Fagutvalg for IMD (infrastruktur, mellomvare og data) er slått sammen med tidligere fagutvalg for arkitekturstyring for å få bedre ressursutnyttelse og mer gjennomføringskraft for å realisere handlingsplanen. (Vedtatt i Digitaliseringsstyrets møte 20.11.2019)

Fagutvalgene er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Tore Burheim, Universitetet i Bergen

Medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Tore Burheim IT-direktør, fagutvalgets leder Universitet i Bergen (UiB)
Annette Grande Furset  Seniorrådgiver  HK-dir
Tord Tjeldnes IT-direktør  Universitetet i Agder (UiA) 
Audun Giske Direktør for IT og digitalisering Høyskolen Kristiania
Anne-Cecilie Riiser IT-direktør  Meteorologisk institutt 
Ståle Mørch IT-direktør  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Tom Røtting  Administrerende direktør  Uninett 
Lars Oftedal IT-Direktør Universitetet i Oslo, universitetets senter for informasjonsteknologi (UiO, USIT)
Jan Eirik Eggan Seksjonsleder, IT-strategi og styring Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Roy Dragseth Seksjonsleder for digitale basistjenester UiT- Norges arktiske universitet. 
Representant fra tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter