Fagutvalg for informasjonssikkerhet og personvernFagutvalget for informasjonssikkerhet og personvern er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Sonja Irene Dyrkorn, Universitetet i Bergen

Medlemmer

Navn Stilling Institusjon
Sonja Irene Dyrkorn HR-direktør Universitetet i Bergen (UiB)
Agnethe Sidselrud  Seksjonsleder jus og informasjonssikkerhet HK-dir
Ingvild Stock-Jørgensen Seniorrådgiver, jurist UiT Norges arktiske universitet
Marianne Høgtveit Myhren Seksjonsleder, Personverntjenester Norsk senter for forskningsdata (NSD)
Kristian Sollesnes Avdelingsleder for forskning og bibliotek, CSO Norges idrettshøgskole (NiH)
Merete Varpe Seniorrådgiver, avdeling for infrastruktur Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Anette Thorkildsen Osaland Senioringeniør, sikkerhet Universitetet i Agder (UiA)
Anders Lund Avdelingsdirektør sikkerhetstjenester Uninett
Espen Grøndahl Sjefsingeniør - IT-direktørens stab Universitetet i Oslo (UiO)
Stian Husemoen Seksjonsleder, Digital sikkerhet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Sjur Martin Bjerke IT-direktør, avdeling for organisasjon og infrastruktur Universitetet i Stavanger (UiS)
Odd Asbjørn Halseth IT-direktør Nord universitet
Lars Erik Aas Seniorrådgiver Høgskolen i Østfold

 

Resursser:


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter