Fagutvalg for forskningFagutvalget for forskning er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

Møteplan, agenda og referat

Leder

 Johanne Raade, UiT – Norges arktiske universitet

Medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Johanne Raade Bibliotekdirektør UiT- Norges arktiske universitet
Katrine Weisteen Bjerde  Fagdirektør Unit
Frode Georgsen Avdelingsdirektør statistikk og evaluering Forskningsrådet 
Yngve Foss Forskningsdirektør OsloMet 
Gro Anita Fonnes Flaten Prorektor for forskning  Høgskulen på Vestandet (HVL) 
Tanja Storsul Direktør ved Institutt for samfunnsforskning Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Kristin Bjordal  Direktør regional forskningsstøtte  Oslo universitetssykehus (OUS)
Gunnar Bøe Administrerende direktør  Uninett Sigma2 
Vigdis Kvalheim Administrerende direktør  Norsk senter for forskningsdata (NSD)
Ragnar Lie Sekretær for UHR Forskning  Universitets- og høgskolerådet (UHR) 
Kjersti Melberg Prosjektleder forskningsavdelingen  Universitetet i Stavanger (UiS)
Benedicte Løseth Avdelingsdirektør, Forsknings- og innovasjonsavdelingen Universitetet i Bergen (UiB) 
Torbjørn Svendsen Professor og direktør  NTNU Digital 
Gard Thomassen Underdirektør, IT i forskning Universitetet i Oslo (UiO) 
    FFA oppnevner
Tor Ingebrigtsen Spesialrådgiver Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Reidar Thorstensen Forskningsdirektør Helse vest RHF
Håvard Kolle Riis

Avdelingsdirektør avdeling helsedata

Direktoratet for e-helse 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter