Porteføljestyring for digital omstilling i kunnskapssektoren


Sikt forvalter og koordinerer porteføljen av utviklingsinitiativ og fellestjenester for digital omstilling i kunnskapssektoren.

Digitaliseringsporteføljen

Porteføljen har som målsetning bidra til effektiv realisering av  Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskningPorteføljestyringen er vedtatt av Digitaliseringsstyret og styrende prinsipper er beskrevet i Porteføljehåndboken.

Oversikten under viser initiativ som er i gang eller planlagt.

Navn på initiativ Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Periode
Felles investeringsmidler
Analyseplattform Beslutningsstøtte Sikt Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Planlegging 2020 - 2025
Datadeling i høyere utdanning og forskning Sikt Infrastruktur, mellomvare og data Avslutning 2020 - 2022
Nasjonal samordning av masteropptak BOTT Utdanning Gjennomføring 2020 - 2022
Modernisering av studieadministrative fellessystemer Sikt Utdanning Gjennomføring 2021 - 2025
Øvrig finansiering
Nasjonalt Vitenarkiv (NVA) Sikt Forskning Gjennomføring 2019 - 2022
Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM) Sikt Infrastruktur, mellomvare og data Gjennomføring 2018 - 2023
Digitale læringsressurser (DLR) Sikt Utdanning Gjennomføring 2021 - 2023

Pedagogisk bruk av digital teknologi

HK-dir Utdanning Gjennomføring 2021 - 2022

Innsiktsprosjekt - neste generasjons IKT-løsninger for understøttelse av læring og vurdering

Sikt Utdanning Gjennomføring 2022
SurveyBanken Sikt, OsloMet Forskning Gjennomføring 2022
MicroData Sikt, SSB Forskning Gjennomføring 2022 - 2023
Andre relevante initiativer        
Nasjonalt utdanningsregister Sikt, HK-dir Utdanning Idéfase 2023 - 

Satsingsforslag infrastruktur forskning

  • Mer datadeling for forskning, innovasjon og økt verdiskaping
  • Datasamlinger om det norske samfunnet
  • Cyberforsvar for forskning og utdanning
  • Transarktisk fiberkapasitet: Norge - Asia/Nord-Amerika
  • Datadeling for innovasjon og forskning
  • Datasenter for moderne tjenesteutvikling
  • Superdatamaskiner og lagringstjenester
  • Neste generasjon forskningsnett
Sikt, Sigma2 Forskning, Infrastruktur, mellomvare og data Idéfase 2023 - 2026
Fornyelse biblioteksystemer – kartlegging og analyse Sikt Forskning Konseptfase 2022
Satsingsforslag fremtidens opptak Sikt, HK-dir Utdanning Konseptfase 2022 - 2027
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon​ (TILDE) - veien videre Sikt Forskning Planlegging 2023 - 
BOTT: HR BOTT Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Planlegging 2017 - 2021
UH-Sak, saksbehandling og arkiv BOTT, UH-17, Sikt Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Gjennomføring 2017 - 2023
BOTT: Økonomi og lønn BOTT Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Gjennomføring 2018 - 2023
Avsluttede initiativer
Arbeidslivsportalen fase 1 OsloMet Utdanning Avsluttet 2018 - 2020
Arbeidslivsportalen fase 2 Sikt Utdanning Avsluttet 2021 - 2022
Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Avsluttet 2017 - 2020
Produksjon og deling av digitale læringsressurser Unit Utdanning Avsluttet 2020
Masterdatakilder for forskning Unit Forskning Avsluttet 2020 - 2021
Kunnskapssektorens datafellesskap - konseptutredning Unit

Infrastruktur, mellomvare og data

Avsluttet 2020 - 2021
Sikkerhetssatsning - Analysesenter og responsmiljø Sikt Informasjons-sikkerhet Avsluttet 2019 - 2022
Sikkerhetssatsning - Rådgivingstjenester og kompetanseheving   Informasjons-sikkerhet Avsluttet 2019 - 2022
Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse Forskning Avsluttet 2017 - 2021
Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata Sikt Forskning Avsluttet 2021 - 2022
Forbedring av tjeneste for import av publikasjonsdata Sikt Forskning Avsluttet 2021 - 2022
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon​ (TILDE) - konseptfase Sikt Forskning Avsluttet 2021 - 2022

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter