Organisering


Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning ble opprettet i 2018 for å opprettet av Kunnskapsdepartementet som et viktig grep for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og følge opp regjeringens digitaliserings

Direktoratet er fra juli 2021 organisert med direktør og fem avdelinger.

Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning ble opprettet i 2018 ved sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av Uninett. Direktoratet ble opprettet av Kunnskapsdepartementet som et viktig grep for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk.

Unit er organisert slik at vi kan sørge for gode leveranser til alle direktoratets brukere, samtidig som Unit skal etableres som direktorat og pådriver for digitalisering av høyere utdanning og forskning.  Vår organisering muliggjør optimal utnyttelse av Units store IT-utviklingsmiljøet.

 

Units organisering med ledere

Direktør – Roar Olsen

Avdeling for virksomhetssøtte, ledes av Ingrid Brænden

 • Seksjon for økonomi
 • Seksjon for HR og arkiv
 • Seksjon for kommunikasjon
 • Seksjon for intern IKT

Avdeling for forskningstjenester, ledes av Frode Arntsen

 • Seksjon for forskningstøtte
 • Seksjon for bibliotekstjenester
 • Seksjon for lisensavtaler og åpen tilgang

Avdeling for utdanningstjenester, ledes av Terje Mørland

 • Seksjon for opptak
 • Seksjon for kompetansevurdering
 • Seksjon for studieadministrative tjenester
 • Seksjon for undervisningstjenester

Avdeling for adminstrative tjenester og strategisk innkjøp, ledes av Anders Hansteen Reitan

 • Seksjon for strategiske innkjøp og kontraktsforvaltning
 • Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring
 • Seksjon for dataanalyse og beslutningstøtte

Avdeling for IT-utvikling, ledes av Lars Hatlehol

 • Seksjon for forskningsløsninger
 • Seksjon for utdanningsløsninger
 • Seksjon for digitale ressurser
 • Seksjon for integrasjoner

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter