Adobe Connect - webmøterUnit- Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning leverer en nasjonal felles webmøtetjeneste basert på Adobe Connect. Tjenesten kan brukes til nettbaserte møter og er perfekt til undervisning med blant annet såkalte «breakout rooms». Tjenesten støtter flerpartskonferanser i nettleseren med deling av lyd, bilde, dokumenter, skjerm og applikasjoner, samt muligheter for direkte meldingsutveksling. Tjenesten er også velegnet for gjennomføring av webinarer.

Hvem kan benytte tjenesten 

Tjenesten kan brukes av studenter, forelesere, forskere og ansatte ved institusjoner som er tilknyttet tjenesten, og som har et behov for å enten delta eller opprette virtuelle møte- og klasserom. 

Tjenesten kan benyttes av alle institusjoner som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si institusjoner som bruker Uninett som internettleverandør.

Forutsetninger 

  • Institusjonen må være tilknyttet forskningsnettet. Det vil si at institusjonen benytter Uninett som internettleverandør.
  • Institusjonen må være vertsorganisasjon i Feide; for å være møtevert må man logge seg på med Feide. Se på Feides utrullingsstatus om din institusjon er med.
  • Institusjonen oppnevner en kontaktperson for webmøtetjenesten. Kontaktpersonen er primær kommunikasjonskanal mellom direkroratet og institusjonen angående tjenesten, og kontaktpersonen er ansvarlig for organisering av tjenesteforvaltning hos institusjonen.

Beskrivelse av tjenesten 

Webmøter kan brukes for å organisere og delta i nettbaserte flerpartsmøter, rett fra desktop. Alle studenter, forelesere og ansatte kan etablere møter og være møtevert.  Målet er at det alltid skal være nok kapasitet til å gjennomføre møter av ønsket størrelse på ønsket tidspunkt.

Webmøtetjenesten er en del av universitets- og høgskolesektorens verktøykasse for kommunikasjon og samarbeid over nett, på tvers av institusjons- og landegrensene.

Hvor finner jeg tjenesten?

Webmøtetjenesten: connect.uninett.no

Brukerstøtte og veiledning: Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Statistikk

  • Statistikk for sanntidsbruk av connect.uninett.no lisenser
  • Kontakt Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning for bruksstatistikk for enkeltinstitusjoner. Det vil lanseres en støttetjeneste i løpet av Q4 2016/Q1 2017, som vil gjøre slik statistikk tilgjengelig for superbrukere.

Breakout rooms

​En av de mange funksjonene som gjør Adobe Connect til et populært og godt verktøy, er muligheten for å dele deltakerne inn i mindre grupper ved hjelp av såkalte «breakout rooms». Dette gjør det enklere å samarbeide om gruppeoppgaver, og møteleder kan gå inn i de ulike «breakout»-sesjonene og hente ut all informasjon som blir delt, om ønskelig. Et «breakout room» fungerer på samme måte som et vanlig rom i Adobe Connect, med ulike delingsfunksjoner, meldingsutveksling og lyd. Deltakerne kan trekkes ut i det vanlige rommet når gruppearbeidet er over, og de samme «breakout»-rommene kan benyttes flere ganger. Alt innhold i rommet blir bevart. For mer informasjon om hvordan denne funksjonen brukes, se denne veiledningen.

Webinar

Adobe Connect er velegnet for å gjennomføre webinarer med opp til flere hundre deltakere. Ta imidlertid hensyn til antall tilgjengelige brukerlisenser når større webinarer planlegges (over 100 deltakere), og gi direktoratet beskjed god tid i forkant. For større webinarer finnes det en felles nordisk webinartjeneste tilgjengelig med en standardkapasitet på 500 deltakere, som ikke påvirker de vanlige Adobe Connect-lisensene.

Adobe Advantage Support via nordisk samarbeid

Sverige, Danmark, Norge og Finland har etablert et nordisk mediesamarbeid gjennom NORDUnet. Gjennom dette samarbeidet deler vi på en Adobe Connect Advantage Support-kontrakt. Kontrakten gir oss vår egen kontaktperson som svarer på spørsmål og bidrar til problemløsning i tilfeller der vi behøver teknisk assistanse. Tilgang til Adobe Advantage Support skjer gjennom kontaktperson for tjenesten hos institusjonen

Kostnad 

Webmøtetjenesten har en egen betalingsmodell. Kostnad per institusjon består av vekting mellom variabel årlig totalkostnad for tjenesten (80 prosent), og kostnad basert på studentantall (20 prosent). 

Institusjonene betaler for å dekke kostnader knyttet til maskinvare, drift og lisenser på Adobe Connect, samt arbeidstimer fra direktoratet og andrelinje brukerstøtte.

Bestillingsinformasjon 

For å bestille tjenesten,kontakt Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Organisering av tjenesten

Webmøtetjenesten connect.uninett.no er en nasjonal felles tjeneste for norsk universitet- og høgskolesektor, etablert som del av eCampus-programmet. Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom deltakende institusjoner der direktoratet er både kundekoordinator og leverandør i egenregi. Institusjonene betaler for å dekke kostnadene knyttet til drift og lisenser, samt direktoratets personalkostnader. 

Webmøtetjenesten bygger på programvaren Adobe Connect som ble valgt i juni 2012 etter en offentlig anskaffelsesproses. Leverandør for lisenser er Premiere Global International (PGI). Kontrakt ble inngått i juni 2012 for en periode av 3+1+1+1 år. Drift og vedlikehold av denne avtalen gikk over til NORDUnet i 2014, da med automatisk fornyelse hvert år til oppsigelse fra en av partene. Direktoratet står for tjenesteleveransen og bruker NORDUnet som driftsleverandør.

Tjenesten ble offisielt satt i produksjon 1. oktober 2012.

Pålitelighet 

Tjenestens pålitelighet avhenger av generell nettilknytning, samt infrastruktur som vedlikeholdes av vår driftsleverandør, NORDUnet. NORDUnets servere er fysisk plassert i Sverige, og overvåkes døgnet rundt av deres eget Network Operations Center (NOC). NOC rapporterer både planlagte og uforutsette hendelser fortløpende til direktoratet.

I tillegg overvåkes frontend hele døgnet av direktoratet. Informasjon vedrørende hendelser blir sendt umiddelbart til våre kunder og rapportert inn i månedlige statusrapporter, sammen med annen relevant informasjon.

Tjenestebilaget representerer en Operational Level Agreement (OLA) mellom direktoratet og virksomheten.

Support 

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte.

Det er avtalt rabatt på online opplæring hos svenske WeZupport, som virksomheten gis tilgang til én gang ved opprettelse av kundeforhold. Tilgang til dette, samt teknisk støtte i forbindelse med drift, fås ved å kontakte Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter