Offentlig journal


Offentlig journal for Unit inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra direktoratets elektroniske postjournal.

Unit bruker e-innsyn

Alle skriftlige henvendelser vi får inn til saksbehandling blir ført og publisert i postjournalen (eInnsyn). Du kan søke i journalen på einnsyn.no.

 

Offentlig journal fra 1. januar 2018 til 28. februar 2019 er tilgjengelig på forespørsel, kontakt vårt postmottak

 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter