Møte 5/2022 i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Onsdag 30. november 2022 kl.09:00 - 14:00. Videomøte.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter