Forskningsdata: Oppdateringer og endringer i datatilbudet


Vi oppgraderer infrastrukturen for våre datasamlinger. Mange har allerede blitt flyttet over på nye og mer moderne plattformer, mens enkelte datatilbud vil ha redusert tilgjengelighet.

Foto: Shutterstock

Vi jobber for tiden med å oppgradere og vedlikeholde tilbudet for analyseklare forskningsdata om mennesker og samfunn.

Flere datasett har blitt overført til samlingen Norske forskningsdata, hvor du får treff i variabelnivå ved søk på data. Samlingen inneholder rundt 3500 datasett, med nærmere 700 000 variabler fra norske forskningsprosjekter, SSB, forskningsinstituttene NOVA, TØI og mange flere.

Både data og dokumentasjon har fått et grundig løft i den nye plattformen, som sikrer at dataene bevares for framtiden. Samtidig har det blitt enklere og raskere å finne og få tilgang til data.

Oppdateringer om nedetid

Som følge av dette arbeidet vil dessverre noen av datasamlingene ha nedetid en tid framover.

Se her for en oversikt over nedetid og utførte oppdateringer


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter