Møte 3/22 i tjenesteråd for studieadministrasjon


12. mai kl. 12:00-15:00. Videomøte

Agenda

Sak

Tid

Saks-type

Tema

Vedlegg

22/22

5 min

V

Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt

 

23/22

1 min

V

Godkjenning av referat

 

24/22

15 min

O

Faste orienteringer

  1. Digitaliseringsstyret 
  2. Fagutvalget for utdanning
  3. Sikt for øvrig 

 

25/22

e-post

O

Orientering fra BOTTs studentmobilitetsprosjekt

 

26/22 5 min  O Orientering fra ALP

Vedlegg:
Statusrapport ALP

27/22 5 min O Orientering fra Opptak  

28/22

30 min

V

Handlingsplan for Digitaliseringsstyret


 

29/22

30 min

V

Samstyringsmodell


 

30/22 5 min O FS finansiering

 

31/22 30 min V

FS Målstyring: Anbefalte mål for 2022 fra FS-tjenestegruppen

Vedlegg: 
Målstyring FS

32/22 20 min D UH-SAK/Service Now og FS  
33/22 5 min V Dato for og innspill til agenda neste møte  
34/22 5 min   Eventuelt  

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter