Ny handlingsplan for digital omstilling


Kunnskapsdepartementet har gitt HK-dir i oppdrag å utarbeide en handlingsplan for digital omstilling, basert på ny Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren. Sikt deltar i sekretariatet.

Foto: Shutterstock

En arbeidsgruppe med representanter fra sektoren startet arbeidet i februar i år. HK-dir har sekretariatet for arbeidet, og Sikt deltar i sekretariatet. Den ferdige handlingsplanen skal lanseres til sommeren.

Les mer om denne og flere aktuelle saker fra sikt


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter