Vi har publisert foreløpig sluttstatistikk for opptak til universiteter, høgskoler og fagskoler 2021


2021 var nok et rekordår for Samordna opptak målt i både antall planlagt studieplasser og søkere til universiteter, høgskoler og fagskoler.

Illustrasjon: Unit

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har publisert foreløpig sluttstatistikk fra de samordnede opptakene til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene og til grunnutdanninger ved universitetene og høgskolene. Foreløpig sluttstatistikk er publisert på Samordna opptak sine nettsider.

Har du spørsmål om søknaden din? - Samordna opptak

Universiteter og høgskoler: Liten nedgang i antall møtte studenter fra i fjor

På grunnstudiene til universiteter og høgskoler er det registrert at 61 669 studenter har møtt til 61 899 planlagte studieplasser med oppstart i høstsemesteret. Det gir et snitt på 100 % oppmøte per studieplass. Tilsvarende tall for 2020 var 107 %, og i 2019 var tallet 103 %.

Det er altså en liten prosentvis nedgang i antall møtte per studieplass. Det er også en nedgang i antall studenter som møtte til studiestart, samtidig som det er rekordmange studieplasser utlyst.

Tallene viser også at når universitetene og høgskolene overbooker og sender ut ca. 130 000 tilbud om studieplass, så gjør de det basert på lang erfaring og med høy treffsikkerhet på sluttresultatet.

De siste 10 årene har antallet studieplasser økt jevnt og trutt, fra 51 252 i 2012 til 61 669 i årets opptak.

Fagskoleopptak

På fagskolene er det foreløpig registrert at 6 415 studenter har møtt til 10 134 planlagte studieplasser.

Antall studenter som er registrert som møtt i foreløpig statistikk for fagskolene varierer fra 0 % oppmøte til over 180 %. Forklaringen på at enkelte av studiene endte opp med 0 % oppmøte er blant annet at oppstart på noen studier er først etter nyttår, andre studier kan være sammenslått med tilsvarende studietilbud.  Endelige sluttstatistikk publiseres våren 2022.

2021 var andre år med fagskoleopptak gjennom Samordna opptak. Det var også flere fagskolestudier med i årets opptak og på grunn av kort historikk i det samordna fagskoleopptaket har vi begrenset datagrunnlag for å kunne si noe om årets møtt-tall sammenlignet med tidligere år.

Endelig sluttstatistikk klar til våren

Sluttstatistikk for Samordna opptak som viser endelig resultat av opptakene med blant annet svar på tilbud og møttregistrering publiseres våren 2021. Denne sluttstatistikken inkluderer også studier med oppstart i januar.

Her kan du laste ned foreløpige møtt-tall for Samordna opptak 2021 (excel):

Spørsmål om foreløpig sluttstatistikk kan rettes til statistikk@samordnaopptak.no.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter