Møte 4/2021 i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Fredag 1. oktober kl. 10:00-15:00. Videomøte


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter