Møte 2/2021 i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Torsdag 29. april kl. 14:00-16:00. Videomøte.

Agenda

Samlede saksdokumenter (PDF)

Tid

Saks-nr. 

Type 

Sak 

14:00

12

Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

 13

V

Godkjenning av referat fra møte 01.03.2021

14:05

14

Orienteringer fra direktør i Unit

14:15

15

V

Justering av styringsmodellen – avvikle råd for helhetlig prioritering 

14:25 16 D Scenarier og veikart
15:55 17 D Evaluering av møtet
  18   Eventuelt

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter