Medlemmer i DigitaliseringsstyretLeder

Arne Benjaminsen, Universitetet i Oslo

Medlemmer (12)

Navn

Stilling

Organisasjon

Arne Benjaminsen 
(leder)

Universitetsdirektør

Universitetet i Oslo

Robert Rastad 
(nestleder ved leders fravær)

Universitetsdirektør

Universitetet i Bergen

Jørgen Fossland

Direktør

UiT- Norges arktiske universitet

Marit Reitan

Prorektor utdanning

NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet

Astrid Birgitte Eggen Prorektor for utdanning Universitetet i Stavanger

Seunn Smith-Tønnessen

Universitetsdirektør

Universitetet i Agder

Lars Atle Holm

Direktør

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Lasse Finsås

Direktør for digitalisering og infrastruktur

Nord universitet

Vigdis By Kampenes

Direktør, organisasjon og infrastruktur

OsloMet – storbyuniversitetet

Petter Aasen

Rektor

Universitetet i Sørøst-Norge

Marit Torgersen Direktør for digitalisering og infrastruktur Høgskolen i Innlandet

Thomas Garås Gulli

Student

Norsk Studentorganisasjon

Observatør med talerett:

 

 

Joakim Østbye Samfunnspolitisk seniorrådgiver, Akademikerne Representant fra hovedsammenslutningene Akademikerne, LO, YS og Unio
Observatører uten talerett:    
Jan Fredrik Schøyen Avdelingsdirektør Kunnskapsdepartementet
Gro Tjore Assisterende divisjonsdirektør HK-dir, Diku-divisjonen (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning)
Kjærstin Åstveit Seniorrådgiver UHR, Universitets- og høgskolerådet 

Direktør i Sikt, Roar Olsen, deltar i møtene og har talerett. 
 

Varamedlemmer

1 Ingrid Schjølberg Dekan ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet
2 Tage Båtsvik Organisasjonsdirektør Høgskulen på Vestlandet

Vara for observatør fra hovedsammenslutningene: Arvid Ellingsen, LO

Sikt og HK-dir har sekretariatsfunksjon.

Til hovedsiden for Digitaliseringsstyret

Til møteplan, agenda og referater


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter