Møte 6/2020 i fagutvalg for utdanning


Mandag 2. november kl. 14:00-16:00. Videomøte.

Agenda 

Sak  Saks-type  Tittel Vedlegg
34 V Innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referat fra forrige møte 

 
35 D

Arbeidslivsportalen 

- Orientering om status og pilot  

- Forslag til prosjektforslag og strategiske veivalg  

Vedlegg:
Kort orientering om status og pilotering ALP
  

Vedlegg:
Prosjektforslag ALP  

36 D Forprosjekt studentutveksling  
- Sluttrapport og anbefalinger for veien videre 
Vedlegg: 
Sluttrapport fra forprosjektet 
37 D Ny digitaliseringsstrategi  Vedlegg: 
Mot et førsteutkast til strategidokument 
38 O

Bærekraftsportalen 

Kort om en ny tjeneste under utvikling hos NMBU 

 
39   Eventuelt  

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter