Kontakt ossKontaktinformasjon

Telefon:    +47 73 98 40 40
E-post: postmottak@sikt.no

Besøk Samordna opptak for kontaktinformasjon om denne tjenesten. 

 

For brukerstøtte

Tjeneste/område

Kontakt

Alma biblioteksystem

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@sikt.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Bestillings- og fakturasystem

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

BIRD - lagre og dele forskningsdata

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@sikt.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Brage - lokale vitenarkiv

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Cristin

E-post: kontakt@sikt.no

DataCite DOI - gjør forskningsdata mer synlige

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

E-post: support@sikt.no

Datauttrekk fra felles studentsystem (FS-konnektor)

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Datavarehus

E-post: dv@unit.no

Digital eksamen

Tlf: 73 98 40 40

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre henvendelser til kontakt@unit.no

Digitalt studentbevis

E-post: kontakt@sikt.no

DLR - Digitale Læringsressurser

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

 

Dokumentasjonsforvaltning - Public 360

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

EpN - Emneplanlegging på nett

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter: kontakt@sikt.no

EVUweb

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter: kontakt@sikt.no

Fagpersonweb

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter: kontakt@sikt.no

Felles klagenemnd

Se nettside for Felles klagenemnd

Felles studentsystem (FS)

E-post: kontakt@sikt.no

Teknisk support: fs-support@sikt.no

Filesender

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Forelesningsopptak, komplett system - Mediaside / Kaltura

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

GAUS

E-post: kontakt@sikt.no

Innk​jøp og rammeavtaler

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Tilgang til IP-TV

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Leganto pensumlistesystem

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@sikt.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Lisensavtalar for elektroniske forskingsressursar

E-post: lisensavtaler@sikt.no

Læringsplattformer (LMS)

Tlf: 73 98 40 40

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte kontakt@sikt.no

Lønn- og personalsystem (LPS)

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

MOOC - plattformer og portal

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@sikt.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Nasjonal klagenemnd

Tlf: 21 49 56 09

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Tlf: 21 49 56 09

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Tlf: 21 49 56 09

Nomination

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte kontakt@sikt.no

Open tilgang (open access)

E-post: LOA@sikt.no

Oria søketjeneste

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@sikt.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Personlig lagring og deling av filer

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Plagiatkontroll

Tlf: 73 98 40 40

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte: kontakt@sikt.no

Rekrutteringssystem - JobbNorge

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

RUST - Register for utestengte studenter

E-post: fs-support@sikt.no

Samordna opptak

Tlf: 21 49 56 09 (Samordna opptak)

Sikt Feide-hotell

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Studentweb

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte kontakt@sikt.no

Søknadsweb

Studenter, forelesere og administrativt ansatte må kontakte sitt lærested. Andre interessenter kan kontakte kontakt@sikt.no

Time-/romplanleggingsverktøy

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Unit4 ERP (UBW/Agresso) – Økonomisystem

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Verktøy for gjennomføring av konkurranser

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Vitnemålsportalen

E-post: kontakt@sikt.no

Webmøter

Tlf: 73 98 40 40

E-post: kontakt@sikt.no

Besøksadresse: Hovedkontor i Abels gate 5A, Teknobyen i Trondheim, og avdelingskontor i Fridtjof Nansens vei 19 på Majorstua i Oslo.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter