Fagutvalg/tjenesteråd for Administrative tjenesterTidligere fagutvalg for Administrasjon, ledelse og kontorstøtte er slått sammen med tjenesteråd for Administrative tjenester fra 26.05.2020. (Vedtatt i Digitaliseringsstyrets møte 30.01.2020, sak 5/20)
 

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for tjenesterådene.

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Deltakere

Navn Stilling Institusjon
Kjetil Hellang Økonomidirektør Universitetet i Agder
Eli Margrete Pedersen Økonomidirektør UiT Norges arktiske universitet
Jan Petter Stenberg Personal- og organisasjonsdirektør Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Line Haugen Avdelingsdirektør Økonomiavdelingen OsloMet
Johannes Falk Paulsen Underdirektør universitetsdirektørens stab Universitetet i Oslo (UiO)
Per Arne Foshaug Økonomidirektør Universitetet i Bergen (UiB)
Roar Tobro Avdelingsleder virksomhetsstyring Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Anders Hansteen Reitan Avdelingsdirektør Unit
Tor Holmen Fagdirektør HK-dir

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter