Presentasjon fra Move



Move vil gi en kort presentasjon av Move og hvordan du kan optimalisere forskningsarbeidet ved hjelp av deres tjenester. De vil også holde seminarer som går etter parallellsporene onsdag og torsdag.

Onsdag 27 Mai

Seminar 1 - kl 1200-1245              

Optimaliser forskningsarbeidet med markedets raskeste og mest fleksible lagringsløsning med multiprotokoll og S3 funksjonalitet.  

Seminar 2 - kl 1300- 1345

Hyperkonvergert infrastruktur – en samlende løsning for de fleste behov. Objektbasert lagring, Datalakes, Containere, Micropartisjonering og en masse annet i en og samme løsning.

Torsdag 28 Mai

Seminar 3 - kl 1200- 1245            

Automatisert Backup og sikkerhets kopiering av datakilder

Seminar 4 - kl 1300- 1345       

Intel, AMD, ARM og GPU’er – hele løsningsbredden som dekker dine forskningsbehov.

www.move.no

Logo Move

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter