Møte 3/2020 i fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte


Tirsdag 28. april kl. 14:30-16:00. Videomøte.

Komplett agenda (PDF)

Sak

Type sak

Tema 

 

12 

V-sak

Godkjenning av innkalling og møtereferat 23.03.2020

 

13

D-sak

Styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester

Vedlegg: 
Styringsmodell_møte 28.04.
14 O-sak Hvordan tilnærme seg framtidig forvaltning av fellestjenester?  
15 O-sak Statussaker, muntlig   
16   Eventuelt  

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter