Møte 2/2020 - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Onsdag 29. april 2020 kl. 10:00-14:00. Videomøte

Alle saksframlegg og vedlegg er samlet her (PDF)

Agenda 

Presentasjon vist i møtet.

Kl. 
Nr. 
 
Sak 
Vedlegg
10:00 
15
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 
16
 
10:05     Innlegg ved Kunnskapsdepartementet ved statssekretær Aase M. J. Horrigmo  
10:50
17

 
11:30     Pause  
12:00
18
O
12:15 19 O Status revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren  Vedlegg A: Arbeidsgruppens medlemmer
12:45
20
O 
Vedlegg A: Mandat for Råd for helhetlig prioritering
12:55
21
O
Vedlegg A: Forvaltning og drift av Arbeidslivsportalen Fase I
 
13:20
22
V
13:35
23
O
13:50
24
Evaluering av møtet 
 
13:55 
25
Eventuelt 
 

.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter