Dette er de vi er til for


Den nasjonale samordningsrollen omfatter universitets- og høyskolesektoren og andre relevante aktører som instituttsektoren og helsesektoren.

Virksomheter som kan være avtalepart og kunde for fellestjenester levert av Unit:

  • Statlige universiteter og høyskoler
  • Private høyskoler eller høyskoler under andre departement
  • Statlige og private fagskoler
  • Statlige og private forskningsorganisasjoner med statlig bevilgning
  • Øvrige offentlige forsknings- og formidlingsvirksomheter som institutter, museer og arkiv
  • Helsesektoren, spesielt regionale og lokale helseforetak
  • Direktorater og andre virksomheter under Kunnskapsdepartementet

Brukere av tjenestene vil være ansatte eller studenter ved ovenstående virksomheter. For enkelte tjenester vil innbyggere, næringsliv, ansatte i øvrige offentlige virksomheter og samarbeidspartnere for ovenstående virksomheter være brukere.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter