Tjenesten setter deling og gjenbruk av digitale læringsressurser i system
DLR er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner
Gå til tjenesten DLR
Bilde som illustrerer digitalisering og deling