Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Digitaliseringsstyret består av 12 medlemmer fra universiteter, høyskoler og NSO.

Møter i Digitaliseringsstyret (sakspapirer og referat) fra 2023 (hkdir.no)

Møter, sakspapirer og referat fra tidligere møter i Digitaliseringsstyret (ut 2022)

Medlemmer (ut 2022)

Mandat (ut 2022)

Om samstyringsmodell, mandat og Digitaliseringsstyret fra 2023 (hkdir.no)

Om Digitaliseringsstyret

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning hadde ansvaret for nasjonal samordning og et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området. Direktoratet skulle bidra til å realisere de enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning, med myndighet til å treffe beslutninger innenfor sine hovedområder, jf.  vedtektene for Unit.

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skulle Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebar tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. I den forbindelse er det etablert et digitaliseringsstyre for høyere utdanning og forskning. Digitaliseringsstyret skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning og har en rådgivende funksjon overfor Unit, jf. mandatet for Digitaliseringsstyret.

HK-dir og Sikt er sekretariat og legger frem saker.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter