Digitalisering i høyere utdanning og forskning


I forbindelse med ny organisering er modellen for samstyring og medvirkning under revisjon. Dette skjer parallelt med revidering av handlingsplan for digitalisering.

Les mer om revidering av handlingsplan og samstyringsmodell på sikt.no.

Brukermedvirkning

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. Strukturene for brukermedvirkning er definert i styringsmodellen.

Digitaliseringsstyret

Fagutvalgene (avviklet 31.05.2022)
Tjenesterådene 
Råd for helhetlig prioritering (avviklet 29.04.2021)
Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Porteføljestyring for digital omstilling i kunnskapssektoren

Arkitekturstyring
Tjenestestyring

Rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring