BragekonsortietGjennom Bragekonsortiet sikres brukerinstitusjonene medvirkning og innflytelse på drift og utvikling av tjenesten Brage. Virksomheten er regulert av retningslinjer for konsortier. Konsortiets øverste organ er det årlige konsortiemøtet som oppnevner styret for konsortiet og vedtar kommende års budsjett og leveranseplan. Konsortiet har også en faglig arbeidsgruppe som skal gi råd til konsortiestyret og Unit om prioriteringer og valg av løsninger.

se oversikt over vitenarkiv i Bragekonsortiet

Invitasjon til konsortiemøte 2020

Referat fra konsortiemøter

Referat fra styremøter

Årsrapporter

Hjelp

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter