Årsrapportar


Årsrapportar og tildelingsbrev for Unit.

Unit - Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking rapporterer til Kunnskapsdepartementet. Her finn du Unit sine årsrapportar og tildelingsbrev.