Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2020

OPPDATERING
På grunn av koronasituasjonen ser vi på alternative digitale løsninger for å arrangere konferansen. Vi kommer med mer informasjon så snart det er avklart med involverte samarbeidspartnere.

Hvordan kan vi gjennom digitalisering og tjenesteutvikling skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger fra forskere, studenter, politikere og institusjoner knyttet til livslang læring, studentmobilitet, bærekraft og arbeidslivsrelevans? Hvordan gjør vi forskningsdata tilgjengelig, samtidig som sikkerhet og integritet ivaretas?
Disse spørsmålene og mange flere står på programmet når Unit inviterer til konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim 27. - 28. mai.

 

Konferansen for deg som er opptatt av digitalisering og gode fellestjenester

Konferansen er en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering i forskning og høyere utdanning settes ut i livet.

Konferansen retter seg mot ledere, beslutningstakere og andre i administrative og vitenskapelige stillinger som er opptatte av å skape de beste rammebetingelsene og støttefunksjonene for norsk forskning og høyere utdanning. Dette gjør vi for at forskere, undervisere og studenter får de beste forutsetningene for å konsentrere seg om sine oppgaver - forskning, undervisning, formidling og læring. Gjennom to dager skal vi utveksle erfaringer og meninger, lære av hverandre og se fremover sammen. 

Program

Programmet er under oppdatering, og oppdateres med detaljer om foredrag, foredragsholdere og parallellsesjoner.

Dato og tid:

Fra: 26. mai, 2005, kl. 17:00
Til: 28. mai, 2005, kl. 15:00
Se program

Arrangør:

Samarbeidspartnere:

Logo, Digitaliseringsdirektoratet

Tirsdag 26.mai

10:00 - 16:30
26. mai

Møte- og nettverksdag for råd og utvalg

.
17:00 - 21:30
26. mai

Mottakelse på NTNU

Tirsdag ettermiddag inviterer vi til åpningstreff for Digitaliseringskonferansen hos NTNU. I tillegg til god mat og drikke serverer vi blant annet rykende fersk forskning på digitalisering og teknologi, studentenes syn på læring og digitale tjenester, og mer til. Arrangementet starter på ...
NTNU Gløshaugen
.

Onsdag 27.mai

09:00 - 10:00
27. mai

Offisiell åpning

På åpningen av konferansen får du en introduksjon til konferansetema Veien mot 2030. Digitalisering og tjenesteutvikling skal skape fremtidsrettede løsninger som møter forventninger til forskere, studenter, politikere og institusjoner. Hvordan skal vi sammen skape de beste rammebetingelsene og støtt...
.
10:00 - 10:30
27. mai

Pause og småprat med nye kolleger

.
10:30 - 11:30
27. mai

Veien mot 2030

Hva betyr fremtiden for deg i dag? Sektoren står overfor et tiår med omfattende endringer. Vi presenterer fire framtidsscenarier for at du bedre skal kunne håndtere endringene og forberede deg på transformasjonen som vil skje.  I tillegg blir det lansering av nye tjenester til sektoren. A...
.
11:30 - 12:30
27. mai

Lunsj og nettverksbygging

I tillegg til god mat og gode samtaler med kolleger fra hele landet er lunsjen en fin anledning til å treffe de mest sentrale leverandørene til kunnskapssektoren. 

.
12:30 - 13:30
27. mai

Administrasjon

#strategi

Fremtidens administrative system

Hvilke strategiske tilnærminger og grep bør virksomheter ta? Introduksjon ved VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research, og diskusjon.

 

 

.

Forskning

#sikkerhet #ai

Forskerplattformen

Sikkert samarbeid om forskningsdata. Underdirektør Gard Thomassen, UiO

Iris.ai - Kunstig intelligens i litteratursøk

Erfaringer fra Finland og UiO. Administrerende direktør Anita Schjøll Brede, Iris.ai

.

Utdanning

#handlingsplan

Prioriterte satsninger

Vi presenterer prioriterte prosjekter i 2020, og videre planer.

Trender i digital vurdering

v/Diku

Sesjonen ledes av avdelingsdirektør Marianne Øhrn Johannessen, UiA

.

Teknologi

#muliggjørendeplattform

Microdata SSB/NSD

Hvordan gjøre det enklere å analysere registerdata?

Prosjektleder Microdata, Rune Gløersen, SSB

.
13:30 - 14:00
27. mai

Kaffepause og mingling i utstillerområdet

.
14:00 - 15:00
27. mai

Administrasjon

#ledelse

Digitalisering - hva har UiA lykkes med?

En kort presentasjon av organisering og struktur som underbygger digitalisering av arbeidsprosesser ved Universitetet i Agder.

IT-direktør Tord Tjeldnes, UiA

.

Forskning

#handlingsplan

Prioriterte satsninger

Vi presenterer prioriterte prosjekter i 2020, og videre planer.

Diskusjon på basis av presentasjoner. 

Sesjonen ledes av direktør Johanne Raade Universitetsbiblioteket UiT

.

Teknologi

#transformasjon

De 10 viktigste teknologitrendene

Den digitale transformasjonen er i gang. Hvilke 10 trender er drivere globalt som sektoren bør ha spesielt fokus på?

Introduksjon ved VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research

.

Utdanning

#studieadministrasjon

Evaluering av FS

Unit gjennomfører våren 2020 en teknisk og funksjonell evaluering av Felles Studentsystem (FS). Her presenterer vi resultatene og anbefalingene fra denne evalueringen.

.
15:00 - 15:30
27. mai

Beinstrekk og kaffe med nye og gamle bekjente

.
15:30 - 16:30
27. mai

Administrasjon

#ai

Effektivisering og bedre innsikt i økonomi

Bruk av kunstig intelligens for å øke menneskers arbeidskapasitet og fjerne repetitive oppgaver.

Avd.dir. Hakan Narci, DFØ

Automatisert saksbehandling

Dr. Christian Guttmann, TietoEVRY

.

Forskning

#muliggjørendeplattform

Helseanalyseplattformen

Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning

Programleder Marianne Braaten, Direktoratet for e-helse

Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning

Cristin og Nasjonalt vitenarkiv

.

Utdanning

#studentreisen

Online, outsourced, on-demand

Fremtidens studenter forventer nye læringsformer. Hvilke konsekvenser har dette?

Introduksjon ved Jan Martin Lowendahl, Gartner Research

Program for den gode studentopplevelsen

OsloMet

.

Teknologi

Foredrag ikke bekreftet

.
18:30 - 21:30
27. mai

Kortreist og bærekraftig festmiddag

Scandic Lerkendal
.

Torsdag 28.mai

07:00 - 08:00
28. mai

Morgentrim

For alle morgenfugler som liker en aktiv start på dagen!

.
09:00 - 09:30
28. mai

Live podcast - Fine folk

Marianne Danielsen, byråleder for Engasjert Byrå, møter prosjektdirektør for campusutvikling NTNU, Merete Kvidal. Hvordan påvirker mulighetene i digitalisering og krav til bærekraftige løsninger ny campus ved NTNU?

.
09:30 - 10:00
28. mai

Digital transformasjon i utdanningen

– Når teknologien tvinger frem endring, også innen utdanningsledelse Kimberly Lein Mathisen – General Manager Microsoft Norge Fra Perspektivmeldingen; – Dersom vi ønsker å bevare vår livskvalitet og nivået på offentlige tjenester må det skje betydelige endringer. Norge fostrer opp færre nye mu...
.
10:00 - 10:30
28. mai

Oppvarming til debatt - kaffe og beinstrekk

.
10:30 - 11:30
28. mai

Den store debatten: Veien mot 2030

Debattleder Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i VG inviterer sentrale aktører fra Kunnskaps-Norge til å debattere hvor veien går videre de neste 10 årene.

.
11:30 - 12:30
28. mai

Lunsj og nettverksbygging

I tillegg til god mat og gode samtaler med kolleger fra hele landet er lunsjen en fin anledning til å treffe de mest sentrale leverandørene til kunnskapssektoren. 

.
12:30 - 13:30
28. mai

Administrasjon

#handlingsplan

Status for og gevinster i BOTT-programmet 

Programleder Jan Petter Abelsen (tbc) og Prosjektleder BOTT-ØL Cecilie Ohm (tbc)

Sesjonen ledes av ass. universitetsdirektør Solveig Margrethe Roland Svendsberget, UiA

.

Forskning

#forskningsdata Tenk nytt med nye høyhastighetsnett Avd.dir. Olaf Schjelderup, Uninett Gjør forskningsdata FAIR Seksjonsleder Katrine Utaaker Segadal, NSD Dataforvaltning i Havforskningsinstituttet Prosjektleder Helge Sagen, NMDC Open Access Toolbox Seniorrådgiver Henrik Karl...
.

Teknologi

#muliggjørendeplattform

Helseanalyseplattformen

Plattform for rask tilgang til helsedata. Prosjektleder Bjørn Holstad, Norsk Helsenett

 

 

 

 

.

Utdanning

#utdanningskvalitet

Studentenes bruk av digitale hjelpemidler

I hvilken grad oppfatter studentene at det bidrar til mer studentaktiv læring?

NOKUT

Reguleringer som virkemidler for digitalisering i høyere utdanning?

NOKUT

.
13:30 - 14:00
28. mai

Siste pause - småprat og utstillerbesøk

.
14:00 - 15:00
28. mai

Administrasjon

#muliggjørendeplattform

Digital Campus, UiS

Hvordan bidrar prosjektet til enklere hverdag for studenter og ansatte?

Direktør virksomhetsstyring og –utvikling John William Viflot, UiS

Felles tjeneste for beslutningsstøtte

Unit

.

Forskning

#ledelse Hvordan lede åpen forskning? Prorektor Kenneth Ruud, UiT Status åpne publikasjoner Hvordan kan ledere bidra? Seksjonssjef Nina Karlstrøm, Unit EOSC på vei mot realitet Hva betyr det for forskningsinstitusjonene? Seniorrådgiver Ola Berge, KD ...
.

Teknologi

#handlingsplan

Prioriterte satsninger

Vi presenterer prioriterte prosjekter i 2020, og videre planer.

Diskusjon på basis av presentasjoner. 

Sesjonen ledes av fagutvalgsleder og IT-direktør Tore Burheim, UiB

.

Utdanning

#muliggjørendeplattform

LMS som muliggjørende plattform i det digitale læringsmiljøet

Foredragsholder ikke bekreftet

.
15:00 - 15:00
28. mai

Avslutning og hjemreise

.