Arkitekturstyring for økt effektivitet og innovasjonskraft


Arkitekturstyring er et av virkemidlene som skal fremme en koordinert og enhetlig IKT-utvikling i høyere utdanning og forskning, og skal bidra til økt effektivitet og innovasjonskraft.

Foto: Shutterstock

Arkitekturstyring skal utøves basert på fastsatte arkitekturprinsipper, referansearkitekturer, standarder og annet styringsgrunnlag. Arkitekturstyring inngår som en del av styringsmodellen for høyere utdanning og forskning, og understøtter prosessene for strategi, portefølje- og forvaltningsstyring. Arkitekturstyring inngår også i oppfølging av prosjekter i prosjektrammeverket.

Styringsgrunnlaget for sektorene 

Sektorene for høyere utdanning og forskning i Norge inngår i flere fellesskap som krever samhandling og samhandlingsevne. Disse fellesskap inkluderer Norsk offentlig sektor, samt internasjonale fellesskap innen utdanning, forskning og sikkerhet. Styringsgrunnlaget sektorene må forholde seg til inkluderer derfor føringer fra alle disse fellesskap. Styringsgrunnlaget vil også inkludere egne føringer for høyere utdanning og forskning der det er behov. 

Sentrale elementer i styringsgrunnlaget for realisering av digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren: 

Arkitekturprinsipper

Referanse- og målarkitekturer

Anbefalinger og veiledninger

Standarder

Prosjekter

Følgende prosjekt i digitaliseringsporteføljen forventes å produsere ytterligere styringsgrunnlag for høyere utdanning og forskningssektorene:

Rapporter

Kontakt

Lurer du på noe? Kontakt oss på digitalisering@sikt.no 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter