Tjenesten forenkler informasjonsflyten om praksis mellom praksissteder, studiesteder og studenter.
Universiteter og høyskoler som benytter Felles Studentsystem (FS) kan ta i bruk Arbeidslivsportalen. Praksissteder får tilgang til tjenesten av utdanningsinstitusjonen.
Logg inn i tjenesten

Driftsmelding

[LØST] 25.08.22 Vi har avdekket en feil som gjør at praksissteder som ikke er dekket av aktivitetskrav likevel kan melde inn kapasitet på bestilling i praksisaktivitet.

Se utfyllende beskrivelse.

21.04.22 Flere institusjoner kan ha problemer med å komme seg inn i Avtaler-fanen. Problemet er identifisert og det jobbes med en løsning.

Oversikt over tidligere driftsmeldinger