Vitenskapelig publisering i 2021: Fortsatt økning


Tallene for norsk forskningspublisering i 2021 (NVI-rapporteringen) viser at det fortsatt er økning i vitenskapelig publisering.

Dette er det ellevte året med NVI-rapportering gjennom Cristin, og også det ellevte året med økning i antall vitenskapelige publikasjoner.

Nøkkeltall i 2021

Det ble rapportert 31 072 vitenskapelige publikasjoner i 2021. Dette er en økning på nesten tre tusen publikasjoner sammenlignet med i fjor, hvor det ble rapportert 28 181 vitenskapelige publikasjoner.  

Universitets- og høyskolesektoren (UH) rapporterte 26 834 vitenskapelige publikasjoner mot 24 397 i fjor, helseforetakene 5 184 i år sammenliknet med 4 643 i fjor, og instituttsektoren 6 155 i år mot 5 678 i fjor. Det betyr at tre sektorer har en økning i antall rapporterte vitenskapelige publikasjoner sammenlignet med i fjor.  

Internasjonalt samarbeid øker også. Stadig flere forskere ved norske institusjoner sampubliserer med forskere ved utenlandske institusjoner. 

 

Fakta om rapporteringen

  • Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin brukes til registrering av vitenskapelige publikasjoner.
  • NVI er en del av grunnlaget for den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Det er fire sektorer som registrerer sine vitenskapelige publikasjoner i Cristin: UH, Helse, Institutt og arkiv, bibliotek- og museums (ABM)-sektoren. 

Resultater fra NVI-rapporteringen 2021


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter