Stor økning i sikker deling av utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen


I 2019 hadde Vitnemålsportalen over 370.000 innlogginger og over 100.000 personer delte sine resultater derfra. Antall pålogginger økte med over 50 % fra 2018 til 2019, og det siste året har bruken særlig økt blant de over 40 år. 

Foto: Shutterstock/Unit

Vi ser en dreining i bruk fra da Vitnemålsportalen var ny og den stort sett ble brukt av studenter, til at den nå er en tjeneste for hele befolkningen. 2019 var det første året da det var flere pålogginger via ID-porten, som kan brukes av alle i Norge, enn med FEIDE, som brukes av studenter.  

– Vitnemålsportalen er en tjeneste som har spart både enkeltpersoner, læresteder og arbeidsgivere for mye manuelt og tidkrevende arbeid. I tillegg er tjenesten sikker og enkel å bruke. Dette er eksempel på god digitalisering, og vi er sikre på at bruken av tjenesten vil øke ytterligere framover etter hvert som flere oppdager Vitnemålsportalen, sier Unit-direktør Roar Olsen. 

Vitnemålsportalen hindrer juks 

Deling av utdanningsresultater via Vitnemålsportalen sikrer arbeidsgivere og læresteder mot falske papirer og tar bort behov for manuell kontroll av innsendte papirer. Vitnemålsportalen er også enkel å bruke for søkere i søknadsprosesser hvor for eksempel opptakssystemet eller rekrutteringsverktøyet er påkoblet Vitnemålsportalen. Det er stadig flere HR-systemer og rekrutteringsverktøy som kobler seg på tjenesten, og flere etater ser på muligheter for å automatisere sine søknadsprosesser gjennom bruk av data fra Vitnemålsportalen. Selv om flere nye prosesser kan automatiseres er det alltid personen som har avlagt utdanning som selv styrer sine data og hvem han eller hun vil dele resultater med. 

Om Vitnemålsportalen 

Siden lansering i 2017 har 371.683 personer logget seg på Vitnemålsportalen, og 193.806 har delt resultater derfra. 

Tjenesten er utviklet av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Løsningen vant i 2017 OSPA (The Outstanding Security Performance Award) for beste sikkerhetsprodukt og har i tillegg vært nominert og finalist til flere andre priser. Alle statlige universiteter og høgskoler, samt de fleste private høgskoler leverer resultater til Vitnemålsportalen.

Figur: Antall delinger av utdanningsresultater via Vitnemålsportalen i perioden 2017-2019.

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter