Samordna opptak til fagskoler i 2020


​​Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning lanserer nytt samordna opptak for fagskolene 1. februar 2020. Med et samordna opptak vil fagskolene få mer synlighet, automatikk og digital støtte i saksbehandlingen.

Foto: Shutterstock

Som et ledd i arbeidet med å styrke fagskolene ønsker Stortinget og regjeringen at det etableres et samordna opptak til yrkesfaglig høyere utdanning ved fagskoler. Dette på lik linje med samordna opptak til høyere utdanning i universitets- og høyskolesektoren. Fra og med 2020 er målet at studieplassene ved alle offentlige fagskoler og flere private fagskoler lyses ut gjennom Samordna opptak.

Samordna fagskoleopptak fra 1. februar 2020

Våren 2020 skal det første samordna fagskoleopptaket gjennomføres. Prosjektet startet i 2017 og har som formål å samle fagskolene til ett opptak og å utvikle et nytt opptakssystem. Til nå har 34 fagskoler med tilsammen 330 studier meldt seg til opptaket 2020. På grunn av fusjoner og omorganiseringer kan antall fagskoler og studier bli endret.

- I fagskoleprosjektet er det laget applikasjon for registrering av regelverk, saksbehandlerapplikasjonen er til testing, og registrering av studieinformasjon er klar. Akkurat nå arbeides det med tilpasning av søkerportal samt tjenesten som skal brukes for å kjøre selve opptaket og korrekt tildeling av studieplasser. Unit gjennomfører utviklingen i samarbeid med fagskolene. Prosjektet har høy prioritet. Både Unit og fagskolene setter inn ressurser i arbeidet med fagskoleprosjektet, sier avdelingsdirektør Jørgen Ofstad i Unit.

Utviklingen av det nye fagskoleopptaket vil også komme opptak til høyere utdanning til gode. Fagskoleopptaket er det første opptaket som skal kjøres på ny opptaksplattform. Plattformen skal utvides fremover for opptak til både grunn- og masterutdanninger ved universiteter og høgskoler. 

Bygger på 25 år med digitalisering og brukertilpassede opptakssystemer 

Unit har gjennom Samordna opptak 25 års erfaring både når det gjelder utvikling, forvaltning og gjennomføring av nasjonale opptak. Siden starten med digitaliserte opptak har utviklingen skjedd både sentralt og ved lærestedene. Kompetansen knyttet til opptakssystemer er unik og basert på brukermedvirkning. Målet har vært å utvikle løsninger som ivaretar brukernes interesse. Også Fagskoleopptaket skal bli en velfungerende tjeneste, både for søkere og fagskoler. Et samordna opptak for fagskolene vil synliggjøre fagskoleutdanningene på lik linje med høyere utdanning. Det forventer man vil gi økt oppmerksomhet omkring dette utdanningstilbudet, noe som er i tråd med regjeringens målsetning. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter