Roar Olsen blir direktør for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør


Kongen i statsråd har 3. september ansatt Roar Olsen som direktør for den nye virksomheten Sikt, kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Roar Olsen, påtroppende direktør i Sikt. Foto: Mattis Daae.

Sikt får ansvar for tjenesteleveranser relatert til IKT og forskningsdata for Kunnskapssektoren. En samordning av tjenesteleveransene fra NSD, Uninett og Unit i én virksomhet skal gjøre det enklere å realisere felles strategier og mål, og gi effektiv ressursbruk. 

Den nye tjenesteleverandøren til kunnskapssektoren blir en utrolig spennende virksomhet som jeg gleder meg til å lede og utvikle sammen med de mange dyktige ansatte i alle tre virksomheter som nå samles i Sikt, sier Roar Olsen, påtroppende Sikt-direktør. 


De tre virksomhetene leverer allerede solide tjenester av høy kvalitet, og ved å samle alle i én virksomhet vil vi kunne levere enda mer helhetlige og sammenhengende tjenester som kommer brukere og institusjoner i kunnskapssektoren til gode, avslutter Olsen.

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør skal utvikle, forvalte og drifte digitale fellestjenester og infrastruktur og bidra til sikker digitalisering i Kunnskapssektoren. Sikt skal også legge til rette for innovasjon og bidra til at virksomheter og brukere i Kunnskapssektoren når sine mål. 

Om Roar Olsen

  • Roar Olsen har utdanning fra Krigsskolen og en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. 
  • Olsen har vær direktør i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning siden etableringen i 2018, og har tidligere vært administrerende direktør i Uninett AS og divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse og leder av Altinn. 

Om Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)

  • Sikt blir etablert 1. januar 2022.
  • Hovedkontor blir i Trondheim, med avdelingskontorer i Bergen og Oslo. 
  • Sikt vil bestå av Uninett AS, Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
     

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter