Opptakstall for høyere utdanning etter suppleringsopptaket 2021


I suppleringsopptaket er det sendt ut 12107 tilbud til 7456 ulike søkere. For mer informasjon se https://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/.

Foto: Shutterstock

3394 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 2963 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet. Disse mister da det gamle tilbudet.

Har du spørsmål om søknaden din? - Samordna opptak

Totalt i år har nå 113 514 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 81,7 % av de 138 933 kvalifiserte søkerne, og er samme prosentandel kvalifiserte som etter suppleringsopptaket i fjor. 
Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass er 16 532. Tilsvarende tall for i fjor var 17 023.

Ledige studieplasser

Fra 20. juli var det mulig å søke på 302 studier med ledige studieplasser. Det er gitt 7398 tilbud til 2975 søkere som har meldt seg via Ledige studieplasser til nå. Av disse er 743 nye søkere som har søkt på ledige studieplasser, og som ikke søkte innen 15. april. Per 2. august er det fortsatt mange studier med ledige plasser.

Statistikk

Se statistikk fra suppleringsopptaket på nettsidene til Samordna opptak.

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om søking og opptak til høyere utdanning får du ved å kontakte lærestedene eller Samordna opptak.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter