Ny og forbedret webløsning for etter- og videreutdanning


Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning lanserer ny og forbedret webløsning som forenkler og effektiviserer administrasjon av etter- og videreutdanning (EVU).

EVUweb gjør det enklere for læresteder, studenter og virksomheter å gjennomføre kompetansetiltak. Utviklingen skjer i samarbeide mellom Unit og lærestedene.

Den nye utgaven av EVUweb gjør påmelding til kurs enklere. Enklere blant annet ved at pålogging skjer med ID-porten og Feide. Løsningen lar søker laste opp dokumentasjon og følge søknadsstatus, alt digitalt. Samme sted publiseres tilbud om studieplass. Oppfølging av studenter og lagring av studentdata blir heretter mer effektiv og sikker, både i og på tvers av tjenester.

13 institusjoner har tatt i bruk ny EVUweb

Den første pilotversjonen av ny EVUweb ble satt i produksjon hos Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 31. januar 2019. Unit har levert ny funksjonalitet gjennom hele året, i tillegg til å gjøre forbedringer basert på tilbakemeldinger fra brukerinstitusjonene.

I tillegg til NTNU har 12 institusjoner så langt tatt i bruk den nye EVUweb-løsningen; Forsvarets høgskole, Høgskolen i Innlandet (INN), Høgskolen i Østfold (HiØ), Høyskolen Kristiania, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, Lovisenberg diakonale høgskole, OsloMet - Storbyuniversitetet, UiT - Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Høgskulen i Volda.

Interessen for digitale EVU-løsninger er stor. Løsningen testes også ut ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og VID vitenskapelige høgskole. Erfaringer fra alle institusjonene vil danne grunnlag for ytterligere utvikling og forbedring av tjenesten.

Veldig glad for å få ny versjon av EVUweb på plass

– Den nye utgaven av EVUweb er vesentlig mer brukervennlig. Søker får bedre oversikt over status på søknader, de får tilgang til viktig informasjon og mulighet for å laste oppdokumentasjon, sier Ragna Ann Berge som er seksjonssjef ved Seksjon for etter- og videreutdanning ved NTNU.

– Vi er veldig glade for å ha fått løsningen på plass. I tillegg til at EVUweb forenkler søknadsprosessen for brukerne våre, så gjør også oppdateringer i etter- og videreutdanningsmodulen i Felles Studentsystem (FS) saksbehandlingen mye enklere for oss som jobber med dette, sier Berge.

EVU-tjenesten skal utvikles videre

Utvikling av pilotversjon som ble lansert i januar 2019 nærmer seg nå sluttfasen, men det vil bli lagt til mye ny funksjonalitet framover. Vi vil blant annet få innlogging med sosiale medier som vil gjøre EVUweb tilgjengelig for personer uten norsk fødselsnummer. Ny funksjonalitet vil også gjøre det enklere for virksomheter å få oversikt over studietilbud, melde på og motta faktura for opplæring.

Prioritering, planlegging, videreutvikling og forbedring av dagens EVU-tjeneste gjøres i samarbeid med ekspertgruppa for etterutdanning. Gruppen ledes av Unit og består av medlemmer fra NTNU, HiØ, UiO, UiS, NMBU og HINN.

– Ny EVUweb gjør det enklere å administrere studenter som søker etter- og videreutdanning. Vi høster viktige gevinster ved å oppgradere og gjøre tilpasninger på et kjernesystem i studieforvaltningen. På lengre sikt ser vi for oss at neste generasjon nasjonale systemer for sektoren vil være åpne. Åpne i den forstand at de er lagt til rette for å stimulere tjenesteutvikling i et økosystem av leverandører. Det skjer ved å benytte åpne standarder for datautveksling. Med det håper vi å stimulere flere til å lage tjenester for sektoren, sier Roar Olsen, direktør Unit.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter