Første møte i nytt digitaliseringsstyre


Mandag 1. mars ble det første møtet med ny sammensetning i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning avholdt. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen (UiO) tar over roret som styreleder etter Ida Munkeby (NTNU).

Illustrasjon: Shutterstock

Se agenda fra møtet 1. mars.

Fått til mye på to år

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning hadde sitt aller første møte i august 2018 og skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning i UH-sektoren. De har en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Unit sin myndighetsrolle.

Gjennom de mer enn to årene Digitaliseringsstyret har virket har de bidratt til å etablere og implementere en samstyringsmodell for tjenester til høyere utdanning og forskning. Det er etablert handlingsplan for eksisterende digitaliseringsstrategi, porteføljestyring, finansieringsmodell og tjenesteråd.

«Vi vil gjerne takke alle som nå har gått ut av Digitaliseringsstyret for kjempeinnsats og godt samarbeid. En særlig takk går til Ida Munkeby som har vært en solid og ryddig styreleder gjennom Digitaliseringsstyrets første to år» sier Unit-direktør Roar Olsen.

Justeringer i Digitaliseringsstyrets mandat og sammensetning

Etter mer enn to år med Digitaliseringsstyret så man behov for å evaluere både sammensetning og mandat for styret. Tilbakemeldingene fra evalueringen, og diskusjoner i ulike fora viste et behov for å redusere representasjonen og lage et mindre og sterkere beslutningsforum.

Endringene førte til at Lånekassen, Norges Forskningsråd og representant fra instituttsektoren og de regionale helseforetakene nå har gått ut av Digitaliseringsstyret som fra 2021 består av 11 ledere fra institusjonene i UH-sektoren og 1 representant for Norsk studentorganisasjon (NSO). En felles representant fra de fire hovedsammenslutningene vil representere arbeidstakerorganisasjonene i Digitaliseringsstyret som observatør med talerett.

Medvirkning og forankring i saker skal fortsatt ivaretas gjennom innhenting av formelle innspill til sakene fra institusjonene før behandling i Digitaliseringsstyret. I tillegg vil forskningssektoren (utenfor UH-sektoren) være representert i samstyringsmodellen gjennom fagutvalg for forskning for å ivareta sine brukeres behov.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter